Make your own free website on Tripod.com


IRC-RPG PROJEKTET


IRC-RPG Projektet går ut på att vi spelar rollspel över internet med hjälp av en IRC klient. Detta för att vi uppenbarligen har svårt att samlas IRL och spela, och de flesta har alltid ett par timmar över på kvällarna då vi kan spela online.
Alternativt kan vi samla ihop ett gäng som regelbundet MUD'ar. Valet är Ert.

Att rollspela över IRC är faktiskt förvånansvärt enkelt. En person agerar SL. Han har i förväg antingen skapat karaktärer åt spelarna eller fått in kopior på deras rollformulär. Spelarna slår aldrig själv tärningar, det gör SL framför sin dator. SL beskriver miljön, och alla turas om efter ett initiativ värde att säga vad de gör. Ingen får skriva något förutom den som har turen, annars uppstår det bara en massa meddelande huller om buller som enbart är jobbigt att läsa. När alla har skrivit vad de vill utföra, skriver SL vad som händer. Inte förrän SL skriver något i stil med "Vad vill ni göra nu?" får någon skriva (förutom i nödfall då någon måste logga av eller något annat tramsigt.)


IRC Klient hämtar ni hem HÄR.